Træning af voksne og øvede hunde

Voksne/øvede hunde:

  • Sørger for at træningselementerne er på plads inden næste element.
  • Udøver stor viden om, hvordan også lidt sværere ting indlæres.
  • Udviser stor myndighed (i positiv forstand) i forklaringer og demonstrationer.
  • God humor (næsten værkstedshumor) under træningen
  • Viser stor faglighed i, hvordan træning tilrettelægges og gennemføres.

Lars Romme, Skrosbjerg

Lars Romme